Aktualności

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie zdobyła pierwsze miejsce  w konkursie JURAJSKI PRODUKT ROKU 2015

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie zdobyła pierwsze miejsce w konkursie JURAJSKI PRODUKT ROKU 2015Spółka w latach 2011÷2015 zrealizowała drugi etap mający na celu kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni Ścieków. Ta ostatnia ze względu na strategiczny charakter dla całego miasta Częstochowy jest kluczowym elementem w technologii oczyszczania ścieków. Z tego względu zastosowano tam najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania służące bezpieczeństwu najbliższego otoczenia oraz całej społeczności naszego miasta. Nie bez znaczenia jest efekt ekologiczny i ekonomiczny, wszystkie zastosowane technologie są niezawodne i energooszczędne. Wymieniono stare wyeksploatowane i energochłonne pompy na nowoczesne, zatapialne jednostki pompowe. Zmodernizowano całą infrastrukturę budowlaną oraz wybudowano całkowicie nowy budynek energetyczny. Wszystkie instalacje wrażliwe na działanie wody umieszczone zostały powyżej linii wałów sąsiadującej rzeki Warty tak aby
w przypadku powodzi przepompownia mogła bezpiecznie pracować i nieprzerwanie dostarczać ścieki do Centralnej Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Koszt inwestycji zamyka się kwotą ponad 64 mln zł. aby jej realizacja była możliwa Spółka uwzględniła udział zewnętrznego finansowania instytucji strukturalnie wspierających tego rodzaju inwestycje.


Sposób zrealizowanej inwestycji jak również jej zakres i ważkość znalazł uznanie członków kapituły konkursu czego efektem jest zdobycie pierwszego miejsca w kategorii „Produkt bądź usługa budowlana”. Wręczenie statuetki Jurajskiego Produktu Roku 2015 dla OŚ „WARTA” S.A. za „Rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej”, miało miejsce podczas uroczystej jubileuszowej XV Gali Jurajskiego Produktu Roku w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana 15 stycznia 2016 r..