Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:

 

Zadanie 1: skratek w ilości do 550 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki),

Zadanie 2: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 1400 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Unieważnienie postępowania dla zadania 2 568 KB
2 Informacja o udzieleniu zamówienia 836 KB