Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci

Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01 - skratki),

Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02 – zawartość piaskowników),

Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 1200 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach,

Zadanie 4: odpadu palnego w ilości do 3600 Mg (kod odpadu 19 02 10)

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie 194 KB
2 JEDZ 101 KB
3 Klucz publiczny 1 KB
4 Identyfikator postępowania 108 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 46269 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 załączniki edytowalne 57 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 informacja z otwarcia ofert 1373 KB
2 Wyniki dla zadania 2 789 KB
3 Unieważnienie zadanie 1 i 4 1012 KB
4 Wyniki zadanie 3 796 KB