Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży koparki WARYŃSKI K-406

Ogłoszenie o sprzedaży koparki WARYŃSKI K-406

Częstochowa, dnia 13 grudnia 2021r     O G Ł O S Z E N I E   Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188 informuje, iż posiada do sprzedaży koparkę produkcji firmy „WARYŃSKI” model...
Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2021 i 2022 - ogłoszenie o wyborze oferty.

O G Ł O S Z E N I E     Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022....
Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188   zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022   Termin realizacji...