Kontakt » Nasz adres

Telefon:

E-mail: info@wartasa.eu

Numery ewidencyjne:

KRS: 0000163419
NIP: 949 - 18 - 37 - 076
REGON: 152082649

Kapitał zakładowy: 57 912 983,35 zł
Kapitał wpłacony: 57 912 983,35 zł

KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Mapa