Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży koparki WARYŃSKI K-406

Ogłoszenie o sprzedaży koparki WARYŃSKI K-406

Częstochowa, dnia 13 grudnia 2021r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188 informuje, iż posiada do sprzedaży koparkę produkcji firmy „WARYŃSKI” model K-406, rok produkcji 1990. Na chwilę obecną urządzenie jest niesprawne i wymaga kapitalnego remontu.

 DANE MASZYNY:

Nazwa producenta:             WARYŃSKI

Model:                                   K-406

Rok produkcji:                      1990

Numer podwozia:                K604A1

Numer fabryczny:                720 7

Moc:                                       56,5kW

Poj. silnika:                           4000 cm3

Norma paliwa:                      6,5l/roboczogodzina

Pojemność zbiornika:         120l

Oferowaną maszynę można obejrzeć na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie,  ul. Srebrna 172/188 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Informacji ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. udziela:

Pan Arkadiusz Kurcbard, tel. 507 733 090, e-mail: akurcbard@wartasa.eu

Kontakt w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00.

Oferty cenowe na zakup ww. maszyny należy składać (osobiście lub listownie) w zamkniętych kopertach, na adres Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.; 42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188, z dopiskiem „Zakup koparki”.

Termin składania ofert – do dnia 10 stycznia 2022r.

Sprzedaż maszyny zostanie przeprowadzona na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania ogłoszenia o sprzedaży na każdym etapie jego realizacji, a w szczególności w przypadku braku wpływu satysfakcjonującej oferty zakupu maszyny.

.

.

.

.

.

.

.