Przetargi

Wykonanie, na podstawie projektów,

 rozbudowy podestów obsługowych przenośników osadu pomiędzy obiektem stacji mechanicznego odwadniania osadu a suszarnią osadu wraz z instalacją oświetleniową i gniazdami remontowymi na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie o zamówieniu 4322 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 12126 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Załączniki do SIWZ od 7 do 10 12449 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Unieważnienie postępowania 334 KB