Przetargi

Dostawa, montaż i uruchomienie szafy zasilająco - sterowniczej do Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 31872 KB
2 Modyfikacja SIWZ 422 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie 5679 KB
2 modyfikacja ogłoszenia 291 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytania i odpowiedzi 653 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 informacja z otwarcia ofert 715 KB
2 Wyniki 784 KB