Przetargi

Modernizacja systemu komputerowego Suszarni osadów (ob. 44) na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie 9301 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 33511 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Załaczniki do SIWZ 1-7 i 9-11 48 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Unieważnienie postępowania 464 KB