Przetargi

Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 28,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Ogłoszenie 7094 KB
2 Modyfiakcja ogłoszenia 317 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ 22719 KB
2 Omyłka pisarska 358 KB
3 Modyfikacja SIWZ 385 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Załączniki edytowalne 1-7 i 9-11 58 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 informacja z otwarcia ofert 829 KB
2 Wyniki 802 KB