Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie

 poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2400 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie 113 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 1332 KB
2 Modyfikacja SWZ 552 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 JEDZ 90 KB
2 Załączniki do SWZ 63 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytania i Odpowiedzi 714 KB
2 badania osadu 1021 KB
3 Zdjęcie osadu 8848 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 kwota przezaczona na sfinansowanie zamówienia 485 KB
2 Informacja z otwarcia ofert 553 KB
3 Wyniki 554 KB