Przetargi

Remont pośredni kontenerowej jednostki kogeneracyjnej ECOMAX 5 NGS opartej na module kogeneracyjnym JMS 312 GS-N.L o mocy 500 kW wraz z dostawą części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych po przepracowanych 20 000 motogodzin

Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów po przepracowaniu 18 000, 22 000, 24 000 motogodzin kontenerowej jednostki kogeneracyjnej ECOMAX 5 NGS o mocy 500 kW.

Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów po przepracowaniu 102 000, 104 000, 106 000 i 108 000 motogodzin przez moduł kogeneracyjny JMS 316 GS-B/-.LC o mocy 828 kW.

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu 99 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 2268 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 484 KB
2 Informacja z otwarcia ofert 552 KB
3 Wyniki 552 KB