Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów

z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci wysuszonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2 700 Mg (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z wyłączeniem możliwości odzysku zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach.

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu 118 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 1351 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 JEDZ 91 KB
2 załaczniki edytowalne 64 KB