Przetargi

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dźbów” w Częstochowie przy ul. Anyżkowej.

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu 100 KB
2 modyfikacja ogłoszenia 37 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 1173 KB
2 zmiana treści SWZ 552 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Załączniki 10-13 54865 KB
2 załączniki edytowalne 65 KB
3 INS-01.07 380 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytania i odpowiedzi 581 KB
2 Pytania i odpowiedzi II 548 KB
3 pytania i opdowiedzi III 559 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 478 KB
2 Unieważnienie postępowania 689 KB