Przetargi

Wykonanie remontu progu wodnego na rzece Kucelinka w miejscowości Częstochowa

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu 106 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 1387 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 załączniki edytowalne 64 KB
2 projekt budowlany 7015 KB
3 Specfikacja techniczna 148 KB
4 operat wodnoprawny 13246 KB
5 przedmiar robót 25 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 478 KB
2 Unieważnienie postępowania 699 KB