Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie w 2022 r. poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci:

Zadanie 1: skratek w ilości do 600 Mg (kod odpadu 19 08 01),

Zadanie 2: zawartości piaskowników w ilości do 800 Mg (kod odpadu 19 08 02),

Zadanie 3: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości do 2 800 Mg (kod odpadu 19 08 05) z wyłączeniem możliwości zagospodarowania, o którym mowa w  art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach,

Zadanie 4: granulatu w postaci wysuszonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o zawartości suchej masy minimum 85% (kod odpadu 19 08 05) lub granulatu w postaci odpadu palnego (kod odpadu 19 02 10) w ilości do 3 600 Mg z wyłączeniem możliwości zagospodarowania, o którym mowa w  art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o odpadach

Przetarg bieżący

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu 184 KB
2 zmiana ogłoszenia o zamówieniu 88 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SWZ 2005 KB
2 modyfikacja SWZ 565 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 JEDZ zadanie 1 89 KB
2 JEDZ zadanie 2 93 KB
3 JEDZ zadanie 3 93 KB
4 JEDZ zadanie 4 94 KB
5 załączniki edytowalne 95 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Pytanie nr 1 554 KB
2 załącznik nr 2 do pytania 1 681 KB
3 załącznik nr 1 do pytania 1 681 KB
4 pytanie nr 2 562 KB
Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 487 KB
2 Informacja z otwarcia ofert 574 KB
3 wyniki dla zadania 2, 3, 4 574 KB