Aktualności

Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Międzynarodowe targi wynalazków Taipei 2015r.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. jest posiadaczem patentu o nr  P. 399996  na technologię przemysłowego wykorzystania odpadów z piaskownika tj. jednego z elementów procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Efektem złożonych etapów...
Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert.

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Częstochowa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie dokumentacji technicznej...
Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 2014

Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej 2014

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie w dniach 1 - 2 grudnia 2014 r. brała udział w IX Giełdzie Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej . Jest to okazja do podtrzymania wspólnoty społeczności absolwentów ze swoją...
Zaproszenie uprawnionych podmiotów do  składania ofert.

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”  Spółka Akcyjna 42-201 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188. Zaprasza uprawnione podmioty do  składania ofert  na: opracowanie projektu budowlanego przebudowy przepompowni ścieków sanitarnych...
Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

Oświadczenie Zarządu Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.

                   W nawiązaniu do pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej prywatyzacji spółek miejskich w tym Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Zarząd Oczyszczalni w imieniu Właściciela Spółki, którym jest Gmina...
Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok - aktualizacja

. . Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Srebrna 172/188 uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.   Badanie sprawozdania...
Wycieczka dla pracowników Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Wycieczka dla pracowników Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

W dniach od 5 do 7 września 2014 roku pracodawca zorganizował wycieczkę dla pracowników  Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. częściowo sfinansowaną ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na trasie Morawski Kras – Wiedeń – Bratysława....