Aktualności

Firma Bliska Środowisku

Firma Bliska Środowisku

          W dniu  17 stycznia 2007  roku w Warszawie, w Galerii Porczyńskich (Muzeum im. Jana Pawła II) na uroczystej Gali  Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. , reprezentowana przez Edwarda Sokołowskiego (Prezesa Zarządu) i Rafała Lewandowskiego...